Je spustená rezervácia poradia na: .

Informácie o ligovom kole

11:00 – 12:00 prezentácia a nástup hasičských družstiev

12:00 začiatok a priebeh súťaže

Pravidlá súťaže: www.ikhl.sk/pravidla/

Štartovné: 10,00 € / 1 družstvo

Povrch trate: štart zámková dlažba, výbeh tráva

Meranie času: elektronická časomiera

Terče: sklopné

Štart: na fotobunku

Po skončení súťaže vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Súťaž sa koná za každého počasia.

ikhl, pozvánka na súťaž

Kontakt na usporiadateľa ligového kola

Roman Šurin

Rezervácia poradia 1. kola

Rezervácia poradia 2. kola

Potvrdenie rezervácie 1. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.

Potvrdenie rezervácie 2. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.