Je spustená rezervácia poradia na: .Informácie o ligovom kole

DHZ Podbranč Horná Dolina Vás pozýva na 2. kolo IKHL - súťaž Memoriál Milana Kadlečíka.

Súťaž sa uskutoční dňa 10. 06. 2023 na ihrisku v Podbranči o 13:00 hod.

 

12:00 – 13:00 prezentácia a nástup hasičských družstiev

13:00 začiatok a priebeh súťaže

Pravidlá súťaže: www.ikhl.sk/pravidla/

Štartovné: 10,00 € / 1 družstvo

Povrch trate: tráva, okolo základne koberec

Meranie času: elektronická časomiera

Terče: sklopné

Štart: na fotobunku

Sprievodný program: súťaž o najlepšieho prúdara, prúdarku

Po skončení súťaže vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súťaže Memorial Milana Kadlečíka

Súťaž sa koná za každého počasia.

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórií obdržia poháre a peňažnú odmenu:

1. miesto 30 €

2. miesto 20 €

3. miesto 10 €​

Kontakt na usporiadateľa ligového kola

Ondrej Jankových | 0905 771 881 | dhzpodbranchd@gmail.com

Google Map

Rezervácia poradia 1. kola

Rezervácia poradia 2. kola

Potvrdenie rezervácie 1. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.

Potvrdenie rezervácie 2. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.