Je spustená rezervácia poradia na: .Informácie o ligovom kole

DHZ Jablonka Vás pozýva na 6. kolo IKHL.

 

12:00 – 13:00 prezentácia a nástup hasičských družstiev
13:00 začiatok a priebeh súťaže
Pravidlá súťaže: www.ikhl.sk/pravidla/
Štartovné: 10,00 € / 1 družstvo
Povrch trate: tráva
Meranie času: elektronická časomiera
Terče: sklopné
Štart: na fotobunku
Sprievodný program: súťaž o najlepšieho prúdara, prúdarku
Po skončení súťaže vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súťaže
Súťaž sa koná za každého počasia.

ikhl, pozvánka na súťaž

Kontakt na usporiadateľa ligového kola

Michal Václav

Rezervácia poradia 1. kola

Rezervácia poradia 2. kola

Potvrdenie rezervácie 1. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.

Potvrdenie rezervácie 2. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.