Je spustená rezervácia poradia na: .

Informácie o ligovom kole

DHZ Cetuna Vás pozýva na súťaž o putovný pohar PEGASIMU a poháre hasičov Cetuna.
Súťaž sa uskutoční pri Kultúrnom dome v Cetune.

11:00 – 12:00 prezentácia a nástup hasičských družstiev

12:00 začiatok a priebeh súťaže

Pravidlá súťaže: www.ikhl.sk/pravidla/

Štartovné: 10,00 € / 1 družstvo

Povrch trate: základňa betón, nábeh a výbeh trávnatý povrch

Meranie času: elektronická časomiera

Terče: sklopné

Štart: na fotobunku

Po skončení súťaže vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Súťaž sa koná za každého počasia.

ikhl, pozvánka na súťaž

Kontakt na usporiadateľa ligového kola

Denisa Zelková | 0915 101 077 | igorpegas@gmail.com

Google Map

Rezervácia poradia 1. kola

Rezervácia poradia 2. kola

Potvrdenie rezervácie 1. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.

Potvrdenie rezervácie 2. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.