Je spustená rezervácia poradia na: .

Rezervácia ligového kola bude spustená o 17 hodín!

Informácie o ligovom kole

12:00 – 13:00 prezentácia a nástup hasičských družstiev

13:00 začiatok a priebeh súťaže

Pravidlá súťaže: www.ikhl.sk/pravidla/

Štartovné: 10,00 € / 1 družstvo

Povrch trate: tráva, okolo základne koberec

Meranie času: elektronická časomiera

Terče: sklopné

Štart: na fotobunku

Po skončení súťaže vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Súťaž sa koná za každého počasia.

Kontakt na usporiadateľa ligového kola

Simona Moncoľová

Rezervácia poradia 1. kola

Rezervácia poradia bude spustená od 15.7.2024 20:00 do 19.7.2024 20:00

Rezervácia poradia 2. kola

Rezervácia poradia bude spustená od 15.7.2024 20:00 do 19.7.2024 20:00

Potvrdenie rezervácie 1. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.

Potvrdenie rezervácie 2. kola

Potvrdzujem registráciu: DHZ   na miesto.