Je spustená rezervácia poradia na: 8.kolo IKHL Hrašné.

memorial-adriany-boorovej-2017

Memoriál Adriany Boorovej 2017

Bohumil Šulovský | 06.09.2017 | 2420x

Memoriál Adriany Boorovej a zároveň aj posledné 10.kolo IKHL sa uskutočnilo na domácej pôde DHZO Prašník dňa 19.8.2017 o 12:00 príhovorom  hostí a predstavením rozhodcovského tímu. Súčasťou otvorenia boli aj slová venované našej Adrianke, ktorú sme si uctili minútou ticha. Nasledovala porada veliteľov, ktorej sa zúčastnilo 17 mužských a 9 ženských tímov. Počasie nevychádzalo podľa predstáv, ale ani dážď a vietor neodradil hasičov od súťaženia. Plynulosť akcie prerušil až skrat kábla, čo malo za následok zlyhanie časomiery.  I v tejto náročnej chvíli sa ukázala súdržnosť hasičov a ochota pomôcť. Vďaka hasičom z Vrbového, ktorých časomiera nahradila pokazenú, sa v súťažení o chvíľu pokračovalo ďalej. Za to im patrí úprimná vďaka. Zvyšok súťaže už hasičské tímy bojovali len s klzkou traťou, ktorá bola nebezpečná, ale i tak súťaž prebehla bez akéhokoľvek vážneho zranenia. Sprievodnou atrakciou bola tradične súťaž v najrýchlejšom saní a železný hasič. Nezabudli sme ani na našich najmenších, ktorí si mohli zmerať sily v detskej verzií súťaže Železný hasič, za čo boli odmenení medailou.  Na konci súťaže bol hlasovaním zostavený ženský i mužský All Stars tím. Oba tímy nám predviedli pekné útoky. Po odbehaní All Stars útokov sa na základni pripravovali ,,naše ženy“ teraz už mamičky, ktoré kedysi súťažili s Adriankou, aby si spomienkovým požiarnym útokom uctili jej pamiatku. Po odštartovaní klasickej ,,vynášačky“ , symbolickým výstrekom a za tichého chodu mašiny sa dievčatá presunuli na pravú stranu, na stranu Adrianky , ktorá bola počas útoku prázdna a a spoločne zostrekli terč. Dievčatá spoločne bok po boku v sprievode obľúbenej piesne Adrianky kráčali k memoriálovému baneru, pri ktorom boli pripravené balóny. Dokončením požiarneho útoku a vypustením balónov si dievčatá zaspomínali nielen na časy strávene s Adriankou, ale takto si uctili aj jej pamiatku. Reflektory svetiel osvecovali štadión a hasiči sa pomaly chystali na nástup, kde si vypočuli vyhodnotenie Memoriálu Adriany Boorovej 2017.V kategórií mužov obsadil 3.miesto  DHZ Vrzavka, 2.miesto DHZ Drgoňova Dolina a 1.miesto DHZ Topolecká.V kategórií žien obsadil 3.miesto tím Firesport Family Senica, 2.miesto družstvo DHZ Babulicov vrch a 1.miesto získala DHZ Drgoňova Dolina.Odmenení boli aj najrýchlejší prúdari v oboch kategóriach.Po vyhlásení výsledkov memoriálu nasledovalo vyhodnotenie celej IKHL za rok 2017.