Je spustená rezervácia poradia na: 8.kolo IKHL Hrašné.

4-kolo-ikhl-v-topoleckej

4. kolo IKHL v Topoleckej

DHZ Topolecká | 02.07.2018 | 2142x

DHZ Topolecká v spolupráci s Lesturom a Inovecko-Karpatskou hasičskou ligou zorganizovala IX. Ročník súťaže hasičských zborov o „Pohár  riaditeľa Lesoturu“, ktorá sa konala 30.06.2018.

Hasičská súťaž o „Pohár  riaditeľa Lesoturu“ a zároveň 4. kolo IKHL sa konala 30.06.2018 o 13:00 hod. na konci Topoleckej smer chata Kamenný most. Súťaže sa zúčastnilo 25 družstiev z toho 8 ženských družstiev. Celá súťaž začala registráciou súťažných družstiev v čase od 12:00 hod. Po zaregistrovaní jednotlivých družstiev sa súťaž začala o 13:00 hod. a poradie jednotlivých družstiev bolo určené časom registrácie. Každé družstvo vykonávalo požiarny útok tzv. „hurá spôsobom“ v dvoch kolách, ktoré nasledovali hneď po sebe, samozrejme s krátkou prestávkou. Na dodržiavanie pravidiel férovej súťaže podľa pravidiel IKHL dozerali rozhodcovia  z jednotlivých zborov DPO.

V tento pekný slnečný teplý deň bolo veterno  a nárazový vietor skomplikoval výsledné časy, ale súťažne družstvá sa s touto prekážkou popasovali a Pohár riaditeľa Lesoturu si odniesli  v kategórii muži DHZ Babulicov Vrch s časom 14,85 na 1. mieste, 2.miesto s časom 14,96 patrilo DHZ Vrbové  a na 3. Mieste s časom 15,12 sa umiestnila DHZ Drgonova Dolina a v kategórii ženy DHZ Babulicov Vrch na 1. mieste s časom 18,83, 2. miesto  s časom 18,92 DHZ Podbranč Horná Dolina a na 3. mieste s časom 19,37 DHZ Drgoňova Dolina.

Hasičské súťažné družstvo z Topoleckej tvoria chlapci, ktorí pre tento druh športu obetujú svoj voľný čas a stretávajú sa na tréningoch, ktorých hlavným cieľom je úspech. Úspech môže prísť raz, keď sa podarí aj dvakrát, úspech  je hlavne  motivácia, ktorá vedie tím dopredu a  vzniká z vytrvalosti, usilovnosti a súťaživosti a keď toto všetko máme, tak úspech je na dosah. Známe heslo „kto je najlepší? .... Toooo-po-le-cká“ má svoju tradíciu a podnetom bol práve úspech.

Na výsledkovej listine sa naši hasiči z Topoleckej neumiestnili na prvých priečkach a tak sme museli prijať 5.miesto s časom 16,22, ale nálada a odhodlanie neopadlo, pretože  na radu prišla voľná zábava pri dobrej hudbe a občerstvení. V tento pekný slnečný teplý deň bolo veterno  a nárazový vietor skomplikoval výsledné časy, ale súťažne družstvá sa s touto prekážkou popasovali.

Každý organizátor vie, že usporiadať akciu pre veľký počet ľudí je dosť náročné a bez  pomoci a cieľavedomosti  nadšených fanúšikov a priateľov, ktorí sú ochotní bez nároku na odmenu vždy priložiť ruku k dielu, to nie je možné a preto si to veľmi vážime a sme hrdí na to, že takí ľudia stoja a podporujú našu DHZ Topolecká a pri tejto príležitosti by sme sa im chceli poďakovať. Veď ľudia sú od toho, aby si pomáhali a držali spolu, často používaná veta „ spolu to zvládneme“ je  preto na mieste.